Samostan

Obnova samostana

Cilj obnove Franjevačkog samostan i cijelog otoka Badije je očuvanje i obnova visokovrijedne kulturne baštine, povratak franjevačkog duha i digniteta, te očuvanje i zaštita prirodnih ljepota otoka.

obnova_3

obnova_1

U prvoj fazi obnove se pristupilo potpunoj obnovi Franjevačkog samostana. Najstariji dio samostana će i dalje zadržati svoju samostansku funkciju dok će se u drugom djelu stvoriti uvjeti za održavanje programa duhovne obnove, seminara i sličnih susreta organiziranih u duhu Evanđelja i franjevačke duhovnosti, kao i različitih kulturnih događanja.

Obnova franjevačkog samostana na Badiji će također omogućiti njegovo otvaranje i predstavljanje svih njegovih ljepota široj publici i brojnim turistima koji provode odmor na ovom području.

Od 2005. do 2011.

U suradnji i pod nadzorom Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture RH iz Dubrovnika napravljene su geodetske snimke zatečenog stanja, obavljeni su istražni radovi i ishođene suglasnosti potrebne za početak radova na obnovi zgrade samostana.

obnova_1  

2007.-2009.

Obnovljeno je krovište samostana, objekt orsan i zvonik.

obnova_6 obnova_6 

obnova_8

obnova_9

2010.

Izrađena projektna dokumentacija za obnovu unutrašnjosti zgrade samostana.

2011.

Ishođeno je Rješenje o gradnji i započeli su radovi na obnovi unutrašnjosti samostana Obnovljena je postojeća infrastruktura i protupožarna staza oko cijelog otoka i postavljena javna rasvjeta s južne strane otoka.

obnova_10

2012.

Obnovljen objekt restorana na plaži.

Web design