Galerija fra Bernardin Sokol

Umjetnička galerija „fra Bernardin Sokol“ otvorena je na otoku Badiji 17. rujna 2019. godine.

U galeriji su izložena likovna djela i skulpture koje prikazuju trenutak u „životu“ grada, mora, njive, čovjeka, zarobljenu u umjetničkom djelu.


Galerija je otvorena za ljetnih mjeseci, od lipnja do listopada.

Galerija fra Bernardin Sokol - Badija - Franjevački samostan
Galerija fra Bernardin Sokol - Badija - Franjevački samostan
Galerija fra Bernardin Sokol - Badija - Franjevački samostan
Galerija fra Bernardin Sokol - Badija - Franjevački samostan
Galerija fra Bernardin Sokol - Badija - Franjevački samostan

Hrvatski likovni umjetnici Emilija Karlavaris
Rođena je u Rijeci 28. prosinca 1952. godine. Pedagošku gimnaziju završila je u Rijeci 1971. godine. Studirala je na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, a 1977. diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu studij kiparstva u klasi profesora V. Michielija. Izlaže od 1976. godine samostalno i kolektivno. Od svojih prvih predstavljanja javnosti, ova umjetnica potvrdila se kao majstorica minijature koja je u mediju kiparstva stvorila impresivne portretne figure, glave i lica poznatih povijesnih ličnosti i svojih suvremenika iz svijeta umjetnosti koje je poznavala, a svojom vještom modelacijom uspjela je kroz minimalno materijala predočiti i dočarati beskrajnu šarolikost ljudskih karaktera i portretnih osobitosti s primjesama humora, a s beskrajnom ljubavlju prema čovjeku, osjećajem za ljudsku mjeru i individualnost svakog portretiranog lika. Osim u kiparstvu, Emilija Karlavaris ostvarila se kao umjetnica i u slikarskome mediju u kojem je izradila čitav niz vrsnih minijatura religiozne tematike, naslikavši brojne procesije, samostane i časne sestre, ali i mrtve prirode velike izražajnosti i s pregršt detalja na minijaturnim formatima. Dok u kiparstvu teži preciznom prikazu fizionomija i iznalazi načine da potpuno izrazi ljudsku individulanost na formatima veličine ljudskog nokta, na slikarskim minijaturama bazira se na dočaravanju ugođaja i prepoznatljivosti ambijenta, dok su naslikane figure oslobođene portretnih karakteristika, a sva pažnja usmjerena je na ikonografske odrednice prikazanih likova. Emilija Karlavaris izradila je ilustracije za Rimski misal čije je prvo izdanje 1980. godine.
 i Izvor Oreb

Rođen je 7. studenoga 1946. godine u Veloj Luci. Nakon završene škole primijenjene umjetnosti u Splitu 1966. godine, upisuje Pedagošku akademiju u Zagrebu gdje mu slikarstvo predaje prof. Mladen Veža. Nakon diplome na Pedagoškoj akademiji 1968. upisuje kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirao je 1972. godine u klasi prof. Valerija Michielija. Od 1973. do 1978. godine suradnik je majstorske radionice Frane Kršinića. Godine 1990. objavljuje zbirku pjesama Lanterna na škoju od kojih su mnoge uglazbljene. Godine 1999. objavljuje zbirku poezije I suza mi pade. U travnju 2009. objavljuje grafičku mapu u izdanju Galerije Kanvas u Zagrebu. Javno izlaže od 1967. u zemlji i inozemstvu. U javnom prostoru izložene su mu dvije skulpture, jedna u Krapini u Parku skulptura, a druga u Posušju gdje je izradio spomenik Fra Grgi Martiću 1995. godine. Tijekom bogate umjetničke karijere izradio je brojne portrete, krokije, karikature i groteske na tragu Hieronimusa Boscha. U svom likovnom stvaralaštvu prošao je različite faze i osobne mijene, od apstrakcije do figuracije, a za njegovo stvaralaštvo veže se termin novi romantizam. Prepoznatljiv je po slikanju krajolika metafizičkog ugođaja i jedinstveni je majstor tonskog slikarstva u hrvatskoj umjetnosti.
 darovali su franjevačkom samostanu Uznesenja Blažene Djevice Marije na Badiji vrijednu umjetničku donaciju svojih slikarskih i kiparskih ostvarenja koja su svjedočanstvo njihova predanog bavljenja umjetnošću više od pola stoljeća što čini stalni postav galerije. Donirana djela našla su idealan prostorni okvir u kojem dostižu svoj puni smisao i s kojim tvore skladnu cjelinu u kojoj su sabrane sve umjetničke i duhovne težnje dvoje vrijednih i samozatajnih umjetnika koji zajedno desetljećima dijele ljudsku i umjetničku sudbinu i grade svoj likovni put između suncem okupanog Mediterana i hrvatskog kontinenta, između svakodnevnog ljudskog življenja i sakralnog.

Umjetnička galerija „fra Bernardin Sokol“ otvorena je na otoku Badiji 17. rujna 2019. godine. U galeriji su izložena likovna djela i skulpture koje prikazuju trenutak u „životu“ grada, mora, njive, čovjeka, zarobljenu u umjetničkom djelu. Galerija je otvorena za ljetnih mjeseci, od lipnja do listopada. Hrvatski likovni umjetnici Emilija Karlavaris Rođena je u Rijeci 28. prosinca 1952. godine. Pedagošku gimnaziju završila je u Rijeci 1971. godine. Studirala je na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, a 1977. diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu studij kiparstva u klasi profesora V. Michielija. Izlaže od 1976. godine samostalno i kolektivno. Od svojih prvih predstavljanja javnosti, ova umjetnica potvrdila se kao majstorica minijature koja je u mediju kiparstva stvorila impresivne portretne figure, glave i lica poznatih povijesnih ličnosti i svojih suvremenika iz svijeta umjetnosti koje je poznavala, a svojom vještom modelacijom uspjela je kroz minimalno materijala predočiti i dočarati beskrajnu šarolikost ljudskih karaktera i portretnih osobitosti s primjesama humora, a s beskrajnom ljubavlju prema čovjeku, osjećajem za ljudsku mjeru i individualnost svakog portretiranog lika. Osim u kiparstvu, Emilija Karlavaris ostvarila se kao umjetnica i u slikarskome mediju u kojem je izradila čitav niz vrsnih minijatura religiozne tematike, naslikavši brojne procesije, samostane i časne sestre, ali i mrtve prirode velike izražajnosti i s pregršt detalja na minijaturnim formatima. Dok u kiparstvu teži preciznom prikazu fizionomija i iznalazi načine da potpuno izrazi ljudsku individulanost na formatima veličine ljudskog nokta, na slikarskim minijaturama bazira se na dočaravanju ugođaja i prepoznatljivosti ambijenta, dok su naslikane figure oslobođene portretnih karakteristika, a sva pažnja usmjerena je na ikonografske odrednice prikazanih likova. Emilija Karlavaris izradila je ilustracije za Rimski misal čije je prvo izdanje 1980. godine. i Izvor Oreb Rođen je 7. studenoga 1946. godine u Veloj Luci. Nakon završene škole primijenjene umjetnosti u Splitu 1966. godine, upisuje Pedagošku akademiju u Zagrebu gdje mu slikarstvo predaje prof. Mladen Veža. Nakon diplome na Pedagoškoj akademiji 1968. upisuje kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirao je 1972. godine u klasi prof. Valerija Michielija. Od 1973. do 1978. godine suradnik je majstorske radionice Frane Kršinića. Godine 1990. objavljuje zbirku pjesama Lanterna na škoju od kojih su mnoge uglazbljene. Godine 1999. objavljuje zbirku poezije I suza mi pade. U travnju 2009. objavljuje grafičku mapu u izdanju Galerije Kanvas u Zagrebu. Javno izlaže od 1967. u zemlji i inozemstvu. U javnom prostoru izložene su mu dvije skulpture, jedna u Krapini u Parku skulptura, a druga u Posušju gdje je izradio spomenik Fra Grgi Martiću 1995. godine. Tijekom bogate umjetničke karijere izradio je brojne portrete, krokije, karikature i groteske na tragu Hieronimusa Boscha. U svom likovnom stvaralaštvu prošao je različite faze i osobne mijene, od apstrakcije do figuracije, a za njegovo stvaralaštvo veže se termin novi romantizam. Prepoznatljiv je po slikanju krajolika metafizičkog ugođaja i jedinstveni je majstor tonskog slikarstva u hrvatskoj umjetnosti. darovali su franjevačkom samostanu Uznesenja Blažene Djevice Marije na Badiji vrijednu umjetničku donaciju svojih slikarskih i kiparskih ostvarenja koja su svjedočanstvo njihova predanog bavljenja umjetnošću više od pola stoljeća što čini stalni postav galerije. Donirana djela našla su idealan prostorni okvir u kojem dostižu svoj puni smisao i s kojim tvore skladnu cjelinu u kojoj su sabrane sve umjetničke i duhovne težnje dvoje vrijednih i samozatajnih umjetnika koji zajedno desetljećima dijele ljudsku i umjetničku sudbinu i grade svoj likovni put između suncem okupanog Mediterana i hrvatskog kontinenta, između svakodnevnog ljudskog življenja i sakralnog.

Galerija slika

Rođena je u Rijeci 28. prosinca 1952. godine. Pedagošku gimnaziju završila je u Rijeci 1971. godine. Studirala je na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, a 1977. diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu studij kiparstva u klasi profesora V. Michielija. Izlaže od 1976. godine samostalno i kolektivno. Od svojih prvih predstavljanja javnosti, ova umjetnica potvrdila se kao majstorica minijature koja je u mediju kiparstva stvorila impresivne portretne figure, glave i lica poznatih povijesnih ličnosti i svojih suvremenika iz svijeta umjetnosti koje je poznavala, a svojom vještom modelacijom uspjela je kroz minimalno materijala predočiti i dočarati beskrajnu šarolikost ljudskih karaktera i portretnih osobitosti s primjesama humora, a s beskrajnom ljubavlju prema čovjeku, osjećajem za ljudsku mjeru i individualnost svakog portretiranog lika. Osim u kiparstvu, Emilija Karlavaris ostvarila se kao umjetnica i u slikarskome mediju u kojem je izradila čitav niz vrsnih minijatura religiozne tematike, naslikavši brojne procesije, samostane i časne sestre, ali i mrtve prirode velike izražajnosti i s pregršt detalja na minijaturnim formatima. Dok u kiparstvu teži preciznom prikazu fizionomija i iznalazi načine da potpuno izrazi ljudsku individulanost na formatima veličine ljudskog nokta, na slikarskim minijaturama bazira se na dočaravanju ugođaja i prepoznatljivosti ambijenta, dok su naslikane figure oslobođene portretnih karakteristika, a sva pažnja usmjerena je na ikonografske odrednice prikazanih likova. Emilija Karlavaris izradila je ilustracije za Rimski misal čije je prvo izdanje 1980. godine.

Rođen je 7. studenoga 1946. godine u Veloj Luci. Nakon završene škole primijenjene umjetnosti u Splitu 1966. godine, upisuje Pedagošku akademiju u Zagrebu gdje mu slikarstvo predaje prof. Mladen Veža. Nakon diplome na Pedagoškoj akademiji 1968. upisuje kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirao je 1972. godine u klasi prof. Valerija Michielija. Od 1973. do 1978. godine suradnik je majstorske radionice Frane Kršinića. Godine 1990. objavljuje zbirku pjesama Lanterna na škoju od kojih su mnoge uglazbljene. Godine 1999. objavljuje zbirku poezije I suza mi pade. U travnju 2009. objavljuje grafičku mapu u izdanju Galerije Kanvas u Zagrebu. Javno izlaže od 1967. u zemlji i inozemstvu. U javnom prostoru izložene su mu dvije skulpture, jedna u Krapini u Parku skulptura, a druga u Posušju gdje je izradio spomenik Fra Grgi Martiću 1995. godine. Tijekom bogate umjetničke karijere izradio je brojne portrete, krokije, karikature i groteske na tragu Hieronimusa Boscha. U svom likovnom stvaralaštvu prošao je različite faze i osobne mijene, od apstrakcije do figuracije, a za njegovo stvaralaštvo veže se termin novi romantizam. Prepoznatljiv je po slikanju krajolika metafizičkog ugođaja i jedinstveni je majstor tonskog slikarstva u hrvatskoj umjetnosti.

Podržite nas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HR12345856456465435